Køberrådgivning

Byggetilsyn

Indeklima & Skimmelsvamp

Forsikringssager

1- & 5-Árs Gennemgang

Termografering

Afleveringsforretning

Syn & Skøn

Byggekontrakter

Køberrådgivning

Når du vil købe et hus eller en lejlighed, er det vigtigt, at du får så mange oplysninger som muligt, om ejendommens stand, inden du beslutter dig. Ved køberrådgivning mødes vi på ejendommen, hvor de dokumenter der forefindes læses igennem af den byggesagkyndige. Det kan f.eks være tilstandsrapport, energimærke, og el-rapport. Den bygningssagkyndige, kommentere på rapporterne, og kan give overslagspriser på hvad det koster at udbedre evt. Fejl- og mangler. Herefter gennemgås ejendommen meget grundigt i hvert rum: gulve, vægge og lofter.

Vi taler om hvordan konstruktionerne er opbygget, og om der er risiko for f.eks skimmel og andre svampe i konstruktionerne. Der måles fugt i konstruktionerne, som også termograferes. Termografien kan også afsløre om gulvvarmeslanger virker, om der er opfugtning fra grundfugt, og om der evt. Er rørskader, eller er fejl i el-installationer, da de så afgiver varme. Har du ideer til renovering/ombygning/tilbygning, kan det også estimeres økonomisk. Efter at have gennemgået alle rum, vurderes husets tag/loft og facader samt døre/vinduer mht. Restlevetid. Således estimeres en fremadrettet vedligeholdelsesplan, så du ikke får overraskelser få år efter evt. overtagelse.

Ca. Pris for mundtlig køberrådgivning 80-199 m2: 4.950 kr. Inkl. moms og kørsel. Ønskes en skriftlig rapport koster det 975 kr. Inkl. moms. Du kan bestemme dig for om du ønsker en skriftlig rapport efter gennemgangen.

Byggetilsyn

Skal du have bygget et nyt hus, en tilbygning, en ombygning eller et nyt tag så skal du overveje at få tilknyttet en byggesagkyndig, der holder tilsyn med byggeriet, og kan opdage fatale fejl, inden de bliver indbygget i dit hus og forbliver skjulte.

Vi kan hjælpe dig med alt fra idéfasen, til beskrivelse af opgaven og indhentning af tilbud fra entreprenører, kontraktsgennemlæsning, og tilsyn under byggeriet. Detaljegraden afgøres af projektets størelse og komplexitet. Vi tager dialogen direkte med entreprenørerne under byggeriet, hvilket i sig selv har en præventiv effekt, og øger kvalitet og sikkerhed for dig, så du kan være tryg under byggeriet.

Indeklima & Skimmelsvamp

Har du mistanke om dårligt indeklima, eller skimmelsvamp, i din bolig, er det vigtigt at få det undersøgt, da mange mennesker bliver syge på længere sigt, af at opholde sig under disse forhold. Mange ved ikke selv at der er et problem, da de er vant til, at der er en vis lugt i deres hus.

De fleste kender skimmel fra bunden af vinduesrammerne, hvor der kommer kondensvand om vinteren, og her dannes skimmel. Men skimmel kan være skjult i vægge, gulve og lofter, da ca. 70 % af skimmel er skjult. Skimmel er som regel ikke dækket på din husforsikring, da de ikke er trænedbrydende. De er dog meget skadelige for mennesker og symptomerne kan være hovedpine, hoste og snue, samt kløe og muskelsmerter.

Undersøgelsen for skimmelsvamp/dårligt indeklima forgår ved en besigtigelse af boligen, og en fuld fugtanalyse af ejendommens konstruktioner, ude og inde, samt vurdering af ventilation og opvarmning i boligen. Den samlede analyse vil udmunde i en løsning på problemet. Konsulenten udtager evt. svampeprøver i nødvendigt omfang (Mycometer analyse), som dyrkes i laboratorium, og kan også hjælpe med forsikringssrådgivning såfremt der er tale om, at der kan være dækning af forholdet på f.eks ejerskifteforsikring.

Forsikringssager

Har du mistanke om at du har en skade i dit hus, eller der er en fejl i konstruktionerne, kan det godt betale sig at få vurderet, om forholdet kan være dækket af en husforsikring, eller en ejerskifteforsikring. Det er nemlig vigtigt, at skaden anmeldes byggeteknisk korrekt, for at få den rette bedømmelse.

Har du f.eks fugt i huset, kan det skyldes en rørskade, der kan være dækket på din husforsikring. Men skyldes fugten opstigende grundfugt, kan der være tale om en ejerskifteskade. Vores konsulent er eksamineret taksator med 26 års erfaring i forsikringsskader, og kan hjælpe dig igennem.

Også hvis skaden afvises, og du ønsker at gå videre med sagen i Ankenævn For Forsikring. Her er det vigtigt, at der udfærdiges en byggeteknisk rapport, som beskriver skaden i forhold til forsikringsvilkårene.

1- & 5-Års Gennemgang

Som bygherre skal du selv sørge for at indkalde entreprenøren til 1- og 5-års gennemgang. Her vil man gennemgå de fejl- og mangler, der er opstået efter afleveringsforretningen (overtagelsen).

Vi gennemgår hele ejendommen ude og inde, med henblik på at finde disse fejl og mangler, som bliver påberåbt og korrekt noteret i eftersynsprotekollen. Jf. AB92 § 37 skal bygherre indkalde til gennemgang, der skal finde sted senest et år efter afleveringen.

Jf. § 38, så skal bygherre indkalde entreprenøren til afsluttende gennemgang senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år, efter afleveringsforretningen. Vær obmærksom på, at der er stramme indkladelsesregler.

Termografering

Har du mistanke om at dit hus er utæt, eller trænger til at blive eftergået og isoleret, for at spare på varmeregningen ? Så er det en god ide at lade vores uddannet energikonsulent foretage en fuld termografering af dit hus, med varmesøgende kamera, og fremkomme med forslag til hvad der er rentabelt rent økonomisk at efterisolere.

Det er vigtigt at man får den rette og uvildige rådgivning, inden man går igang, således at dampspærre, og fugtspærre i konstruktionerne, bliver placeret korrekt, så der ikke kan opstå kondens og skimmel efter isoleringen er foretaget.

Med kameraet kan man også se hvor rør ligger gemt i konstruktioner, og om der evt. Er rørskader. Vi udarbejder gerne en fuld rapport med løsningsforslag til isolering af din bolig, så du har en renoveringsplan inden du går igang.

Afleveringsforretning

Når du skal overtage et nyt hus, tilbygning eller ombygning, er det vigtigt at du får arbejdet gennemgået byggeteknisk, således at det overholder alle regler og tolerancer indenfor byggeri, inden du betaler den sidste rate. Ved afleveringsforretning vil den byggesagkyndige gennemgå hele entreprisen, og notere alle fejl og mangler der bliver påtalt, som skal indføres i en afleveringsprotokol på afleveringsdagen.

Den byggesagkyndige stiller også spørgsmål til entreprenøren, om f.eks trykprøvning af huset, energimærkning osv. I henhold til reglerne. Hvis der er væsentlige mangler, skal disse vurderes økonomisk, og der skal forhandles et beløb med entreprenøren, der tilbageholdes i afhjælpningsperioden.

Det kan være svært at sætte sig ind i alle regler og tolerancer inden for byggeri, og derfor kan man let overtage et byggeri, der ikke overholder reglerne, såfremt man ikke har fagfolk med ved afleveringsforretningen.

Elinstallationer gennemgås ikke, da det er autoriseret område. Ønskes installationerne gennemgået, skal dette foretages af en autoriseret el-installatør.

Syn & Skøn

Skal du overtage et nybygget hus, eller har du fået foretaget en om- eller tilbygning til eksisterende hus, og ikke mener at du har fået det du betaler for, så er der mulighed for at få dette bedømt ved syn- og skøn. Vores byggesagkyndige er beskikket af den Danske Domstolstyrelse, til at udføre syn- og skøn, og har 26 år erfaring inden for byggeri.

Men inden man kommer så langt, er det en god ide, at forsøge at mægle i sagen mellem bygherre og entreprenør, idet det er en langsommelig og dyr proces, at at få en sag gennem domstolene. Vi foretager også uvildig vurdering af fejl og mangler i byggesager, i forsøg på at mægle sagen, til gavn for begge parter, som sparer tid og penge.

Byggekontrakter

Hvis du skal bygge et nyt hus, en om- eller tilbygning, så er det vigtigt at få læst kontrakten ordentligt igennem af en byggesagkyndig, som også kan relatere kontrakten i forhold til eventuelle udbuds- og tegningsmateriale. Hermed minimeres risikoen for, at der kommer ubehagelige ekstraregninger, og det sikrer at der er en fast tidsplan, og hvis denne ikke overholdes af entreprenøren, skal der betales dagsbøder.

Det anbefales at der tegnes entrepriseforsikring ved større arbejder, og at arbejdet teknisk tales igennem inden det igangsættes, af hensyn til sikkerhed/arbejdstilsyn, rateudbetalinger og konsekvenser hvis bygherre eller entreprenør ikke overholder kontrakten.

Det anbefales at der aftales AB92, ABT 92 eller AB-forbruger, som er et sæt regler, der regulerer forholdet mellem bygherre og entreprenør. Vores byggeskagkyndige fører dig sikkert igennem kontraktsfasen, så der bliver skabt tryghed inden du underskriver.

MZ Byggerådgivning | Jyllingehøj 1A, 4040 Jyllinge | Telefon: +45 2395 0071 | Mail: mz@mzbyg.dk