Om MZ-Byg

Bygningskonstruktør, energirådgiver, skønsmand for domstolene, eksamineret forsikringstaksator. 33 års erfaring.

Opgavetyper: