Om MZ-Byg

Bygningskonstruktør, energirådgiver, skønsmand for domstolene, eksamineret forsikringstaksator. 27 års erfaring.

Opgavetyper: